Domů
 

Výroba

Výroba

 V zásadě není rozdíl mezi designem hlav pro folie a pro desky. Jediným rozdílem je šířka výstupní štěrbiny. Podle tvaru rozvodných kanálů jsou hlavní typy plochých vytlačovacích hlav:

a)      T-profil

Tento typ rozvodného kanálu je nejjednodušší a zároveň nejsnadnější na výrobu. Nicméně rozvod polymerní taveniny není příliš rovnoměrný a je také obtížné zajistit rovnoměrný výtok z hlavy. Tento design není proto vhodný pro zpracování vysoce viskózních materiálů s omezenou teplotní stabilitou.

 

b)      „Rybí“ ocas

Tento typ má lepší rozvod taveniny nežli T-profil, ale zajistit kompletně jednotnou distribuci je stále obtížné.

 

c)       „Ramínko“

Nejběžněji používaný typ rozvodného kanálu pro vytlačování. Tento rozvodný kanál může být vhodně navrhnut pro optimální distribuci taveniny. Avšak je nejsložitější a tedy také nejnáročnější na výrobu.