Domů
 

Výroba

výroba vyfukovacích hlav, výroba vytlačovacích hlavVyfukovací hlavy – Spirálové

Tato hlava rozděluje tok polymerní taveniny do vhodného počtu spirálových drážek, jejichž hloubka se po směru toku neustále snižuje.  Díky spirálovému trnu je zajištěná i perfektní distribuce taveniny na výstupu. Spirálové hlavy mají rovněž nízkou tlakovou ztrátu. Jsou vhodné pro velkou škálu materiálů a široký rozsah procesních podmínek. Velkou výhodou je rovněž absence jakýchkoli stokových čar. Drobnou nevýhodou může být velikost soustavy pro vícevrstvé vyfukování (každá vrstva potřebuje vlastní spirálový trn), čímž narůstají celkové rozměry.  Při nedostatku místa lze použít řešení pomocí ploché spirálové hlavy, kde dochází ke stejnému principu toku taveniny, který se ale děje v jedné rovině. Soustava na sobě nezávislých desek pro každou vrstvu materiálu má tedy stejný průměr a liší se pouze tvarem rozvodných kanálů a spirál pro jednotlivé vrstvy.