Domů
 
Domů Produkty Navařování a kalení

Navařování a kalení

Laserové plně automatizované a robotizované kalící a navařovací pracoviště (laserová technologie http://www.laserline.de) vyznačující se vysokou výkonností, přesností, efektivitou a spolehlivostí.

Pro velmi přesné zpracování požadovaných ploch a linií máme instalované Laserové robotizované pracoviště vybaveno průmyslovým robotem. Pomocí této technologie vytvoří nabídku komplexních služeb v oblasti laserového kalení a navařování ocelových a litinových součástí. Technologie laserového kalení je určena pro selektivní kalení součástek složitých tvarů, vnitřních a obtížně dostupných ploch, otvorů a drážek, náběžných a střižných hran součástí, zejména pak pro aplikace s požadavky na vysokou přesnost a minimální tepelné deformace. Metoda je efektivní jak při aplikaci pro součásti jednoúčelových strojů a zařízení, tak pro sériovou produkci. Ve srovnání s konvenčními metodami laserový paprsek intenzivně zahřívá pouze povrchové vrstvy materiálu pod teplotu tavení, zatímco okolní materiál se udržuje na teplotě prostředí. Teplo vnesené do povrchových vrstev laserovým paprskem je odváděno do základního materiálu součásti. Tento samo-ochlazovací efekt způsobuje v povrchových vrstvách vznik jemnozrnné martenzitické struktury o vysoké tvrdosti, při zachování houževnatosti jádra součásti.

Při laserovém navařování povlaků dochází k natavení nejenom navařovaného materiálu (v podobě prášku), ale také základního materiálu (navařované součásti). Dochází tak k vytvoření difuzního přechodu mezi povlakem a základním materiálem. Na rozdíl od konvenčních metod (např. PTA-plazma, HVOF-High Velocity Oxigen Fuel, plazmové povlakování apod.) tak dochází ke vzniku metalurgické vazby, která má obecně za následek velmi dobrou kohezi i adhezi mezi návarem a navařovanou součástí.

Laserové navařování mimo jiné přináší možnost jak výroby, tak i opravy strojních součástí. V prvním kroku je na opravovanou součást navařen chybějící materiál, ten může být shodný s materiálem součásti nebo pro ochranu vysoce exponovaných míst součásti je možno volit ze širokého spektra materiálů (např. keramické – karbidy, boridy, nitridy přechodových kovů + kovové – Cr-Ni slitiny + nástrojové oceli, slitiny na bázi Ti, Zr, Co, Fe + kompozity – TiC/C, SiC/C, ZrO2/Ni a další široká škála materiálů), které mohou výrazně prodloužit a zkvalitnit životnost celé součásti. V druhém kroku je navařený materiál obroben a obroušen do požadovaného tvaru. Robotizovaný laserový systém je vhodný k navařování součástí složitých tvarů rozsáhlé plochy.

Hlavní výhody laserového kalení a navařování jsou:

 • Lokální povrchové kalení či navařování v přesně požadovaných místech při zachování houževnatosti neovlivněného materiálu
 • Tloušťka navařované jedné vrstvy cca 0,2-2 mm - lze nanášet ve více vrstvách nad i vedle sebe (v desítkách mm), tvrdosti od 20 do 70 HRc dle volby přídavného prášku
 • Vysoká přilnavost k různým druhům podkladů
 • Velmi nízká až nulová porozita návarů
 • Nízké tepelné deformace
 • Vhodná vlnová délka pro zvýšenou absorpci záření
 • On-line řízení procesní teploty
 • Vysoká procesní rychlost a efektivita
 • Vysoká spolehlivost pro výrobní procesy a postupy
 • Vysoká reprodukovatelnost pro sériovou výrobu
 • Žádná nebo minimální potřeba následného opracování

Laserové kalení a navařování lze v plném rozsahu využívat pro zpracování:

 • Ploch u licích a lisovacích forem
 • Dle potřeby vybraných ploch a následných geometrií plastikářských a gumárenských šneků, špiček a ostatních vytlačovacích či vstřikovacích dílců a nástrojů
 • Střižných a ohýbacích nástrojů
 • Obráběcích a výrobních nástrojů
 • Navíjecích bubnů, lopatek turbín, ozubených kol apod.
 • Vysoce kvalitních vrstev se širokým spektrem materiálových vlastností - vysoká tvrdost, odolnost proti otěru, vysokoteplotní a chemická stabilita
 • a další