Domů
 

Vacon NXS

Vacon NXS

Vacon NXS je kompaktní frekvenční měnič s rozsahem výkonů 0,37 - 560 kW a napájecími napětími 208-690 V pro náročné použití v zařízeních, budovách a různých odvětvích průmyslu.

 

Robustní konstrukce zahrnuje efektivní ochranu proti rušení v napájecí síti. Bezporuchový provoz je také garantován použitím sofistikované metody řízení motoru a ochrannými funkcemi motoru i měniče, výběrem komponentů a efektivním chlazením.

Osvědčená volba

Vacon NXS je vhodný pro všechny prostředí v krytí IP21 a IP54 s integrovanými odrušovacími filtry.

Průvodce spuštěním a standardní balík aplikačních softwarů zjednodušuje nastavování parametrů ve všech případech, od jednoduchých až po ty nejsložitější.

Flexibilní standardní I/O a široký výběr přídavných karet umožňuje různé způsoby ovládání. K dispozici jsou i přídavné karty pro nejrozšířenější průmyslové sběrnice.

Modulární koncepce Vacon NXS přináší několik výhod:

 • ovládací svorky jsou bezpečně oddělené od silových svorek
 • přidávání vstupů a výstupů je jednoduché a pohodlné
 • výměna chladicího ventilátoru (jediný komponent s pravidelnou výměnou) je rychlá
 • ovládací panel může být využit na kopirování, porovnávání parametrů atd.

Robustní frekvenční měnič pro náročné použití

 • Ovládací panel s intuitivním ovládáním
 • Interaktivní nastavení s průvodcem pro snadné spuštění 
 • Univerzální aplikační balík "Vše v jednom"
 • PID regulátor a PFC řízení pro 1-5 čerpadel 
 • Dostupné speciální aplikace (vodárenský aplikační balík, vysokootáčkové aplikace, atd.)
 • 5 slotů pro karty (2 základní karty a 3 volitelné)
 • Vysoká spínací frekvence, nízká hlučnost
 • Chyba rychlosti v ustáleném stavu < 1%
 • Malé zvlnění momentu
 • Záběrový moment> 200%, dle dimenzování měniče
 • Vhodný pro aplikace s více motory

Design a rozměry

Po mechanické stránce je měnič extrémně kompaktní. Především jednotky v krytí IP54 patří k nejmenším střídavým frekvenčním měničům na trhu. Všechny jednotky jsou vhodné pro instalaci jak na stěnu, tak i do rozvaděče s veškerými nezbytnými komponenty:

 • integrované odrušovací filtry
 • integrované třífázové vstupní tlumivky
 • ochrana kabelů
 • ochrana proti prachu a vodě

Efektivní princip chlazení umožňuje provoz při vysoké teplotě okolí a vysokých spínacích frekvencích bez snižování výkonu.

Řídicí jednotka Vacon NXS 

Vstupy a výstupy Vacon NXS lze libovolně přizpůsobit. Řídicí jednotka má pět slotů (A, B, C, D a E) pro přídavné karty, přičemž pro každý slot se může vybrat vhodná karta. 

 

Pokud nejsou vstupy/výstupy jinak specifikované, měniče Vacon NXS se dodávají s kartami OPT-A1 a OPT-A2. V mnoha zemích jsou standardně dodávány I/O karty OPT-A1 a OPT-A3, protože se často požaduje galvanicky oddělený vstup pro termistor.

Odpojitelné svorkovnice, jednoduchá instalace karet, automatická identifikace karty a instrukce přímo na měniči usnadňují ryhclé připojení. Pokud je to nutné, mohou být karty vstupů/výstupů a karty průmyslových sběrnic přidány dodatečně, přímo v provozu. Vacon NXS je jednoduše nejflexibilnější typ frekvenčního měniče na trhu.

Připojení externího napájení +24 V umožňuje komunikaci s řídicí jednotkou, i když je hlavní napájení vypnuté (např. komunikace přes průmyslovou sběrnici nebo nastavování paramterů)

Prvotřídní použitelnost

Textový displej panelu v češtině, přehledně definovaná struktura menu a funkce jako automatické kopírování parametrů a průvodce spuštěním umožňují jednoduché uvedení do provozu a obsluhu měniče.

Tři hodnoty mohou být sledovány současně (funkce multimonitorování)

Modularita programového vybavení

Standardní aplikační balík "Vše v jednom" (All-in-One) obsahuje 7 aplikací ( přednastavené hodnoty a funkce vstupů a výstupů). Volba aplikace se provádí jedním parametrem. 

Aplikaci zvolíte v průvodci spuštěním při prvním připojení měniče na síť. S tímto jednoduchým nastavením může být řízení naprogramováno na dvě místa ovládání nebo regulaci tlaku s integrovanými PID regulátorem. Ve většině případů je základní aplikace dostačující a je třeba nastavit pouze jmenovité parametry motoru a minimální a maximální frekvenci.

 

Díky softwarové modularitě aplikací vytvořených inženýrským nástorjem Vacon NC1131-3 může být standardní aplikační balík nahrazen vodárenským aplikačním balíkem, který obsahuje několik aplikací optimalizovaných pro vodárenský průmysl. K dispozici jsou i další aplikace pro všeobecné použití.