Domů
 

Technická specifikace

Technická specifikace

Popis termo izolační deky TI 450:

Je vyrobena ze speciálně vyvinuté tepelné izolace, která je dále zakryta hliníkovou fólií nacházející se v rukávu z izolační tkaniny upravené speciálním zátěrem.

Technické parametry výrobku:

Barevný odstín - černý
Tepelná odolnosti - do 800°C
Tloušťka deky - 20 nebo 40 mm
Hmotnost - 1,9kg/m2 (při tloušťce 20 mm), 3,8kg/m2 (při tloušťce 40 mm)
Rozměry deky - dle aktuálního izolovaného předmětu
Materiál termoizolační deky je plně v souladu s požadavky DIN 61 101 - 1/2, DIN 53 854, ISO 4603

Uplatnění a použití výrobku:

Použití termoizolační dek je zejména pro izolaci vstřikovacích a vytlačovacích jednotek, u kterých snižuje tepelné ztráty. Manipulace s termoizolačními dekami je velmi snadná. Termoizolační deky je nutné vždy umístit stranou bez informačního štítku na izolovaný povrch.

Aplikace termoizolační deky:

Izolované zařízení se co nejtěsnějí pokryje termoizolační dekou a upevní páskama se sponou. Při nasazování a snímání horkých armatur je nutné vždy používat vhodné ochranné pracovní pomůcky a prostředky. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

UPOZORNĚNÍ:

Po instalaci během prvního zahřátí je možný vznik dýmání a mírného zápachu (po dobu cca 30 minut). Takové dýmaní probíhá pouze při prvním zahřátí.
Není dovolení za žádných okolností vyjímat izolační materiál z izolačních dek.
Výrobek je určen pro instalace a použití do základního pracovního prostředí se standartní teplotou okolí. V případě použití v jiném prostředí je nutná konzultace s výrobcem.
Výrobek nikdy nevystavujte přímému ohni, úletům okují nebo jisker při broušení a řezání, ani nepřiměřenému mechanického namáhání.

Skladová údržba:

Termoizolační deky je nutno skladovat v suchém prostředí. Výrobek nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Čištění od prachu a jiných nečistot se provádí navlhčeným měkkým hadříkem.

Tyto údaje se zakládají na dnešním stavu našeho poznání. Upozorňujeme spotřebitele na možná rizika, která hrozí při nesprávném použití výrobku.