Domů
 

MOTO

MOTO

Výroba a prodej zabezpečovacích botiček na motocykly.

Při výchozí zamčené botičce na dva západy se otočením o jeden západ v zámku zamykacího mechanismu uvolní zajišťovací kulatina ( klíč zůstává zasunut v zámku ). zabezpe?ovací boti?ky na moto, boti?ky

Potom se kulatina vysune z těla botičky a nasadí se na kolo motocyklu.

 

zabezpe?ovací boti?ky na moto, boti?ky
Zajišťovací kulatina se zasune zpět do těla botičky a otočením klíče zpět o jeden západ se kulatina zajistí proti uvolnění. zabezpe?ovací boti?ky na moto, boti?ky

Po otočení klíčem v zámku o dva západy při výchozí zamčené botičce dojde k uvolnění krycí desky zámku a je možno celý zámek vyjmout z těla botičky ( při údržbě, výměně, atd.). Klíč ze zámku lze vyjmou pouze při zamčeném nebo odemčeném zámku ( ne při pootočeném klíči pouze o jeden západ ).

Typ "Moto" - universální botička bez rozdílu typů a velikosti motocyklu
Hmotnost = 6 kg
Cena = 2.570,- Kč (bez DPH)