Strona główna
 

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Opis otuliny termoizolacyjnej TI 350:

Jest wykonana ze specjalnie opracowanej termoizolacji, która jest dodatkowo zakryta folią aluminiową znajdującą się w rękawie z tkaniny izolacyjnej.

Parametry techniczne wyrobu:

Kolor - czarny
Odporność termiczna - do 400°C
Grubość otuliny - 20 lub 40 mm
Ciężar jednostkowy - 1, 9kg/m2 (przy grubości 20 mm), 3, 8kg/m2 (przy grubości 40 mm)
Wymiary otuliny – według aktualnie ocieplanego obiektu
Materiał otuliny termoizolacyjnej spełnia wymagania DIN 61 101 - 1/2, DIN 53 854, ISO 4603

Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu:

Otuliny termoizolacyjne są przeznaczone zwłaszcza do ocieplania wtryskarek i ekstruderów. Nie tylko obniża straty ciepła, ale również zapewnia ochroną przed poparzeniem według normy ČSN 070620 art. 413. Manipulacja z otulinami termoizolacyjnymi jest bardzo łatwa. Otuliny termoizolacyjne należy zawsze umieszczać stroną bez etykiety informacyjnej na ocieplaną powierzchnię.

Aplikacja otuliny termoizolacyjnej:

Ocieplane urządzenie jak najszczelniej pokrywa się otuliną termoizolacyjną i mocuje rzepem (ew. Al taśmą samoprzylepną). Podczas nasadzania i zdejmowania gorącej armatury należy zawsze używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Zawsze zachowywać szczególną ostrożność, aby nie doszło do poparzenia.

UWAGA:

Po instalacji podczas pierwszego nagrzewania jest możliwe lekkie dymienie i wydzielanie zapachu (przez czas ok. 30 minut). Takie dymienie występuje tylko podczas pierwszego nagrzewania.
Nie jest dozwolone w żadnym wypadku wyciąganie materiału termoizolacyjnego z otuliny.
Wyrób jest przeznaczony do instalacji i stosowania w podstawowym środowisku pracy ze standardową temperaturą otoczenia. W razie użycia w innym środowisku jest konieczna konsultacja z producentem.
Wyrobu nigdy nie narażać na bezpośrednie działanie ognia, odlatującej zgorzeliny lub iskier podczas szlifowania i cięcia, ani nadmierne obciążenie mechaniczne.

Składowanie:

Otuliny termoizolacyjne należy składować w suchym miejscu. Wyrób nie wymaga żadnego specjalnego utrzymania. Czyszczenie od pyłu i innych zanieczyszczeń przeprowadza się nawilżoną miękką szmatką.

Niniejsze dane opierają się o aktualny stan naszej wiedzy. Zwracamy uwagę użytkownika na możliwe ryzyka, które grożą w razie nieprawidłowego użycia wyrobu.