Strona główna
 
Strona główna Produkty WYDZIALE Szkolenia i wsparcie techniczne Design and development Program konstrukcyjny i rozwojowy (USA)

Program konstrukcyjny i rozwojowy (USA)

Virtual Extrusion Laboratory

Program zawiera:

Virtual Extrusion Laboratory™

 • Jak definiować ekstruder
 • Formularz  - Basic Info (podstawowe informacje), Barrel (komora-cylinder), Screw (ślimak), Materiał (materiały), Friction coefficient (współczynnik tarcia), Temperature (temperatura), Pressure-exit (ciśnienie-wyjście) 
 • Tworzenie geometrii ślimaka
 • Ślimak barierowy
 • Wzrost wydajności topienia
 • Uwagi dotyczące obliczonej wartości końcowej ciśnienia w trakcie opracowania
 • Definiowanie i edytowanie sekcji ślimaka (wymiary sekcji, rodzaje sekcji, np. sekcja barierowa itd.)
 • Optymalizacja już istniejącej geometrii ślimaka
 • Tworzenie geometrii - węzły
 • Tworzenie i definicja geometrii – ograniczenie obrysowe
 • Uwagi dotyczące doboru materiału
 • Tworzenie siatki danych FEM
 • Testowanie geometrii
 • Symulacja przepływu polimeru 
 • Definicja projektu – formularz Linked geometry 
 • Definicja projektu – formularz Materiał
 • Definicja projektu – formularz Iteration
 • Uwagi dotyczące warunków rozwiązania
 • Rozwiązanie projektu
 • Przeglądanie i analiza wyników dla ślimaka (geometria)
 • Wyniki graficzne
 • Uzyskanie najlepszych wyników
 • Uwagi dotyczące problematyki naprężeń ścinających i gęstości siatki FEM
 • Dodanie super-elementu – przejmowanie kontroli nad podziałem FEM w krytycznych miejscach
 • Tworzenie siatki FEM
 • Redefinicja projektu – przyłączanie do super - elementarnej
 • Field (pole)
 • Tworzenie/edytowanie siatki „pathline“ 
 • Cut (przekrój)
 • Wyjście ciągnięte – definicje i wyniki
 • Koekstruzja dwóch materiałów 
 • Wyniki