Strona główna
 

GRANULAT – III. FAZA CZYSZCZENIA

GRANULAT – III. FAZA CZYSZCZENIA

GRANULAT CZYSZCZĄCY – III. FAZA CZYSZCZENIA

„Granulat czyszczący“ jest preparatem przeznaczonym do skutecznego usuwania napieczonych tworzyw sztucznych z powierzchni ślimaka i komory we wtryskarkach i ekstruderach. Granulat ten stosuje się do czyszczenia ślimaka podczas pracy w zmontowanym stanie. Zaletą jest jego uniwersalne zastosowanie do usuwania zdegradowanych tworzyw sztucznych. Jest możliwe użycie jako materiału wyjeżdżającego do szybko degradujących materiałów i może zostać na ślimaku w ekstruderze. Sposób użycia: temperaturę roboczą nastawić na 200 do 260 °C. , ,Granulat czyszczący“ aplikuje się lejem wsypowym wprost do pustej przestrzeni roboczej ślimaka i komory. Po aplikacji granulatu uruchomić maszynę do całkowitego wyjechania granulowanego środka czyszczącego. Ślimak i komora są czyste, kiedy wyjeżdżający granulat jest bezbarwny. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć procedurę z taką samą dawką „Granulat czyszczący“ kilkakrotnie (maks. 4x). Dawkowanie: preparat stosuje się niezmieszany z wyjeżdżającym materiałem. Wyjeżdżający materiał może być użyty kilkakrotnie dzięki jego wysokiej zdolności do absorpcji.

Granulat czyszczący dawkuje się w zależności od średnicy ślimaka i komory. Na 10 mm średnicy ślimaka dawkować 100 g „Granulatu czyszczącego“.