Strona główna
 

MOTO

MOTO

 Produkcja i sprzedaż blokad na koła motocykli.

Z zamkniętą blokadą na dwa spusty z obróceniem o jeden spust w zamku mechanizmu zamykania zwalnia się pręt zabezpieczający (klucz zostaje zasunięty w zamku).. zabezpe?ovací boti?ky na moto, boti?ky

Następnie pręt wysuwa się z korpusu blokady i nasadza na koło motocyklu.

 

zabezpe?ovací boti?ky na moto, boti?ky
Pręt zabezpieczający zasuwa się z powrotem do korpusu blokady i obracając kluczem z powrotem o jeden spust pręt zabezpiecza się przed zwolnieniem. zabezpe?ovací boti?ky na moto, boti?ky

Po obróceniu kluczem w zamku o dwa spusty z zamkniętą blokadą nastąpi zwolnienie płyty kryjącej zamka i można cały zamek wyjąć z korpusu blokady (w razie utrzymania, wymiany itd.). Klucz z zamka można wyjąć tylko z zamkniętym lub otwartym zamkiem (nie z obróconym kluczem tylko o jeden spust).

Typ "Moto" – uniwersalna blokada bez różnicy typu i wielkości motocyklu
Ciężar = 6 kg