Главная
 
FLEXA 80
Ideální pro vysoko-rychlostní výrobu, souběžné navíjení a vázání. Kompaktní, minimální hlasitost, pracuje ...
LX
Ideal for high-speed production, out simultaneo usly coiling and binding Compact, minimum volume, works on line, ...