Upravit stránku

OPTIBLEND

Řešení pro kontinuální míchání firmy TSM z produktové řady OPTI-BLEND nabízí naprostou spolehlivost, preciznost a takové varianty řízení procesu, které zajišťující stejnorodost a zaručenou kvalitu konzistence výrobků. Umožňují kontinuální gravimetrické řízení a řízení propustnosti až pro 7 složek. OPTI-BLEND řídí procenta směsi a umí také udržet propustnost extruderu na požadované úrovni, tj. řízení kg/hr.

Může se přidat měření rychlosti odtahu, aby se zajistilo, že hmotnost na délku je řízena na požadované specifikaci (řízení výnosu). To zajišťuje, že výrobek je vyráběn v požadované tloušťce, aniž by zasáhla obsluha. Tento režim může být rozšířen na řízení hmotnosti na plochu skrz vstup nebo automatické měření materiálu.

TSM OPTI-BLEND umožňuje řešení dávkování gravimetrického míchání a řízení extruze až pro 7 složek. Primární složka je hustota podávaná přímo do dávkovače extruderu a sekundární složka (materiály dávkované ze strany) zachovává poměr složek přes dávkovače šneku.