Upravit stránku

Hlídací čidlo HCP proti zatečení plastu

např. na trysce vstřikolisu, vtoky u forem, atd.

Při běžné výrobě plastových dílů na vstřikolisech dochází k netěsnosti ve spojení tryska/forma  a dochází k podtékání materiálu (plastu). Tento plast se může dostat po trysce až na topné pásy  a pokrýt i celou délku komory a všechny topné pásy a způsobit nemalé problémy a škody.

Hlídací čidlo proti zatečení plastu

Instalací hlídacího čidla HCP zabráníte následujícím škodám:

  • znečištění komory
  • znehodnocení topných pásů
  • znehodnocení tepelně izolačních dek (jsou-li na stroji nainstalovány)
  • odstávka stroje na čištění a výměnu topných pásů, kdy nemůže stroj vyrábět

Instalace hlídacího čidla HCP:

Kontrolní místo čidla je nainstalováno na trysce stroje a detekuje pohyb plastu na povrchu trysky.

Vyhodnocovací část čidla se umístí kamkoliv na stroj. V případě, že dojde k zatečení plastu po povrchu trysky, čidlo spustí signalizaci chyby a dojde k zastavení stroje (po dokončení jednotlivého výrobku).

Signalizace chyby může být i pomocí světelného majáku a zvukové sirény. Montáž hlídacího čidla proti přetečení plastu je universální na všechny typy strojů. 

Montáž hlídacího čidla proti přetečení plastu je univerzální na všechny typy strojů.

Instalací tohoto čidla docílíte značných finančních úspor: 

  • za nákup nových topných pásů a tepelně izolačních dek
  • za čas věnovaný čištění, demontáži a montáži topných pásů
  • za časový prostoj nečinnosti stroje po dobu opravy