Upravit stránku

Příčiny vysokého opotřebení

 • Pancéřování pracovních ploch tvrdokovovými materiály vykazuje několikanásobně vyšší mechanickou a chemickou odolnost proti opotřebení ve srovnání se životností dílů s nitridačními úpravami (dle typu návaru a dle druhu zpracovávané suroviny). Pancéřované plochy mají zvýšenou odolnost proti nadměrnému opotřebení, vysokým teplotám, tlakům a veškerým neplastovým materiálům.

 • Pancéřovaná vrstva tvrdokovu v tloušťce až do 2,5 mm (dle typu pancéřované vrstvy) vykazuje v celé svém průřezu stejnoměrnou udanou vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení ve srovnání s nitridační vrstvou (tloušťka od 0,3 do 0,6 mm), která vykazuje vyšší tvrdost jen na povrchu, než ve zbývajícím průřezu vrstvy. S přibývající hloubkou nitridace se snižuje tvrdost nitridované vrstvy. Životnost pancéřovaných dílů je v porovnání s nitridovanými díly u vyšších kvalit pancéřovaných vrstev min. tří až vícenásobná.

V rozmanitých formách se časem objevují stopy opotřebení šneků a komor v extruderech vytlačovacích a vstřikovacích strojích. Zvýšené požadavky na životnost šneků a komor u extruderů a vstřikovacích strojů budou založeny na základě:

 • používání nových umělých hmot a směsí materiálů
  časté nároky na výsledný produkt vyžaduje zvýšení podílu na plnění a posílení hmot

 • vyšší prosazení výkonnosti a nové provozní technologie
  zvláště šneky a komory jsou v tomto směru vystavovány extrémně vysokým zatížením a tím následně vyšším opotřebením

Praxe ukázala, že převažující příčinou vzniku opotřebení je:

 • stoupající váhový podíl při plnění a zesílení hmot
  zatěžuje horní plochu šneků a komor a vede k abrazi třecí proces v systému šnek - komora působí adhezně, což má za následek opakování procesu koroze

 • vysoké teploty při zpracování 
  snižují tepelnou pevnost a tvrdost šneků a komor

 • extrémně vysoké tlaky 
  přetěžují při styku s vysokými teplotami při zpracování hmot šneky a komory až nad jejich hranice