Upravit stránku

Senzor proti zatečení plastu HSP

např. na trysce vstřikolisu, vtoku u forem, atd.

Při běžné výrobě plastových dílů na vstřikolisech dochází k netěsnosti mezi vstřikovací jednotkou a formou a dochází k úniku plastu. Tento plast se může dostat po trysce až na topné pásy a pokrýt i celou délku komory a všechny topné pásy a způsobit nemalé problémy a škody. 

Senzor proti zatečení plastu HSP

Instalací senzoru HSP lze zabránit následujícím škodám:

  • znečištění komory
  • znehodnocení topných pásů
  • znehodnocení termoizolačních dek (jsou-li na stroji nainstalovány)
  • odstávka stroje na čištění a výměnu topných pásů, kdy nemůže stroj vyrábět

Instalace senzoru HSP:

Kontrolní místo senzoru je nainstalováno na trysce stroje a detekuje pohyb plastu na povrchu trysky.

Vyhodnocovací část senzoru se umístí kamkoliv na stroj. Senzor pracuje se stlačeným vzduchem, který je nutné k senzoru připojit. Díky použití ejektoru vytváří senzor podtlak ve sledovaném prostoru, při změně hodnot spustí signalizaci chyby a dojde k zastavení stroje (po dokončení jednotlivého výrobku).

Dle použité varianty lze senzor vybavit vyhodnocovacím panelem se světelnou a zvukovou signalizací.

Montáž senzoru k detekci úniku plastu je universální na všechny typy strojů. 
 

Instalací tohoto senzoru docílíte značných finančních úspor: 

  • za nákup nových topných pásů a termoizolačních dek
  • za čas věnovaný čištění, demontáži a montáži topných pásů
  • za časový prostoj nečinnosti stroje po dobu opravy

Senzor proti zatečení plastu HSP nabízíme ve třech variantách:

HSP-S

základní varianta bez vyhodnocovacího panelu

HSP-M

varianta s vyhodnocovacím panelem

HSP-C

varianta s vyhodnocovacím panelem a cyklovačem